KPiR

  • przygotowujemy indywidualną politykę rachunkowości;
  • na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze;
  • sprawdzamy dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym;
  • sporządzamy ewidencję zakupów i sprzedaży VAT;
  • sporządzamy deklaracje i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
  • prowadzimy ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
  • opracowujemy okresowe sprawozdania dla GUS;
  • przygotowujemy niezbędne zestawienia, pomocne w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;
  • prowadzimy konsultacje podatkowe i rachunkowe;
  • reprezentujemy podatników przed organami skarbowymi.