Oferta

Biuro zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie:


Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, kart podatkowych i ryczałtów:

 • przygotowujemy indywidualną politykę rachunkowości;
 • na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze;
 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym;
 • sporządzamy ewidencję zakupów i sprzedaży VAT;
 • sporządzamy deklaracje i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
 • opracowujemy okresowe sprawozdania dla GUS;
 • przygotowujemy niezbędne zestawienia, pomocne w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;
 • prowadzimy konsultacje podatkowe i rachunkowe;
 • reprezentujemy podatników przed organami skarbowymi.


Prowadzenia ksiąg handlowych:

 • przygotowujemy indywidualną politykę rachunkowości;
 • opracowujemy zakładowy plan kont;
 • otwieramy księgi rachunkowe na dzień rozpoczęcia działalności;
 • na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze;
 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym;
 • prowadzimy księgowość projektów unijnych;
 • sporządzamy ewidejce zakupów i sprzedaży VAT;
 • sporządzamy deklaracje i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
 • uzgadniamy salda zobowiązań i należności;
 • sporządzamy bilanse, rachunki wyników, przepływów kapitałów pieniężnych, zestawienia zmian w funduszach oraz informacje dodatkowe;
 • przygotowujemy dokumenty do KRS;
 • opracowujemy okresowe sprawozdania dla GUS i NBP;
 • przygotowujemy niezbędne zestawienia, pomocne w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;
 • prowadzimy konsultacje podatkowe i rachunkowe;
 • reprezentujemy podatników przed organami skarbowymi.


Prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej:

 • sporządzamy niezbędne dokumenty do zatrudnienia pracowników;
 • przygotowujemy listy płac dla pracowników etatowych i umów cywilnoprawnych;
 • sporządzamy rachunki do umów cywilno-prawnych;
 • sporządzamy rozliczenia pracowników z Urzędem Skarbowym oraz ZUS (miesięczne i roczne);
 • sporządzamy deklaracje PFRON;
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R oraz PIT-8AR;
 • dokonujemy rozliczeń rocznych pracowników PIT-11, 8B, 8C, 37;
 • zgłaszamy i wyrejestrowujemy pracowników z ZUS;
 • przygotowujemy dokumentację do ZUS w zakresie zwolnień lekarskich i zasiłków;
 • sporządzamy imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA);
 • sporządzamy korekty deklaracji ZUS: DRA, RCA, RSA, WDR;
 • tworzymy roczne informacje o uzyskanych dochodach przez pracowników zagranicznych IFT-1R;
 • sporządzamy roczne deklaracje ZUS IWA;
 • przygotowujemy korekty deklaracji ZUS pokontrolne;
 • wypełniamy sprawozdania z zakresu kadrowo- płacowego do GUS;
 • reprezentujemy podatnika przed ZUS;
 • sporządzamy dokumentację niezbędną do ustalenia kapitału początkowego.


Rejestracji działalności gospodarczej:

 • osoby fizyczne:

  -        wypełaniamy dokumenty CEIDG-1;

  -        rejestrujemy do podatku VAT/VAT- UE;

  -        rejestrujemy w ZUS-ie;

  -        pomagamy w wyborze formy opodatkowania ;

  -        doradzamy w zakresie wyboru formy rozliczeń księgowych.

 • spółki osobowe:

  -        wypełaniamy dokumenty CEIDG-1;

  -        rejestrujemy do podatku VAT/VAT- UE;

  -        rejestrujemy w ZUS-ie;

  -        sporządzamy umowy spółki;

  -        pomagamy w wyborze formy opodatkowania ;

  -        doradzamy w zakresie wyboru formy rozliczeń księgowych.

 • spółki prawa handlowego:

  -        pomagamy w rejestracji spółki w KRS;

  -        rejestrujemy do podatku VAT/VAT- UE;

  -        rejestrujemy w ZUS-ie;

  -        sporządzamy umowy spółki;

  -        oferujemy pomoc w prawną;

  -        doradzamy w zakresie wyboru formy rozliczeń księgowych.


Współpracujemy z wysokiej klasy prawnikami.