Księgi handlowe

 • przygotowujemy indywidualną politykę rachunkowości;
 • opracowujemy zakładowy plan kont;
 • otwieramy księgi rachunkowe na dzień rozpoczęcia działalności;
 • na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze;
 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym;
 • prowadzimy księgowość projektów unijnych;
 • sporządzamy ewidejce zakupów i sprzedaży VAT;
 • sporządzamy deklaracje i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
 • uzgadniamy salda zobowiązań i należności;
 • sporządzamy bilanse, rachunki wyników, przepływów kapitałów pieniężnych, zestawienia zmian w funduszach oraz informacje dodatkowe;
 • przygotowujemy dokumenty do KRS;
 • opracowujemy okresowe sprawozdania dla GUS i NBP;
 • przygotowujemy niezbędne zestawienia, pomocne w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;
 • prowadzimy konsultacje podatkowe i rachunkowe;
 • reprezentujemy podatników przed organami skarbowymi.