Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzamy niezbędne dokumenty do zatrudnienia pracowników;
 • przygotowujemy listy płac dla pracowników etatowych i umów cywilnoprawnych;
 • sporządzamy rachunki do umów cywilno-prawnych;
 • sporządzamy rozliczenia pracowników z Urzędem Skarbowym oraz ZUS (miesięczne i roczne);
 • sporządzamy deklaracje PFRON;
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R oraz PIT-8AR;
 • dokonujemy rozliczeń rocznych pracowników PIT-11, 8B, 8C, 37;
 • zgłaszamy i wyrejestrowujemy pracowników z ZUS;
 • przygotowujemy dokumentację do ZUS w zakresie zwolnień lekarskich i zasiłków;
 • sporządzamy imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA);
 • sporządzamy korekty deklaracji ZUS: DRA, RCA, RSA, WDR;
 • tworzymy roczne informacje o uzyskanych dochodach przez pracowników zagranicznych IFT-1R;
 • sporządzamy roczne deklaracje ZUS IWA;
 • przygotowujemy korekty deklaracji ZUS pokontrolne;
 • wypełniamy sprawozdania z zakresu kadrowo- płacowego do GUS;
 • reprezentujemy podatnika przed ZUS;
 • sporządzamy dokumentację niezbędną do ustalenia kapitału początkowego.